Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η Γενική απεργία στην Ιταλία στις 12 Δεκέμβρη θα είναι και εκδήλωση αλληλεγγύης για την εξέγερση του Δεκέμβρη στην Ελλάδα . Το Partito communista dei lavoratori καλεί τους Ιταλούς εργαζομένους να συμπαρασταθούν ενεργά στην Εξέγερση των Ελλήνων συναδέλφων τους και δημοσιεύει στην Giornale dei lavoratori άρθρο του Σάββα Μιχαήλ απο το ΕΕΚ.

Η οργάνωση Critica sinistra εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης.

Επίσης η Federaziones Cobas προτείνει να γίνει η Γενική απεργία στην Ιταλία ημέρα μνήμης του Αλέξη Γρηγορόπουλου.


--------------------------------------------------------------------------------------------
Allo sciopero del 12 anche in memoria di Alexander Grigoropulos


dichiarazione di Flavia D'Angeli - Sinistra Critica


L'esplosiva situazione greca parla a tutti noi e a tutta l'Europa. L'omicidio compiuto dalla polizia di Stato, esattamente come è accaduto a Genova nel 2001 sulla pelle di Carlo Giuliani, è solo l'episodio estremo di un atteggiamento comune ai vari governi europei, quello di colpire con la repressione e l'autoritarismo la rivolta e il disagio giovanile che montano sotto i colpi della crisi. Le manifestazioni degli studenti greci sono simili a quelle degli studenti e delle studentesse in Italia, entrambi si battono per un'università pubblica contro i tentativi di privatizzazione. La crisi morde la Grecia ma comincia a mordere anche l'Italia e l'Europa e la gestione poliziesca del conflitto è una tentazione sempre pronta come dimostrano i comportamenti del governo italiano - lo stesso del 2001 - contro l'Onda studentesca.Siamo a fianco del lutto degli studenti greci a fianco della loro lotta, contro la repressione, e a fianco del loro sciopero generale di domani, 10 dicembre.Un'occasione in più per la riuscita del "nostro" sciopero generale del 12 dicembre che vogliamo dedicare anche alla memoria di Alexander Grigoropulos, contro il tentativo di far pagare la loro crisi agli studenti, ai giovani, alle lavoratrici e ai lavoratori


Sinistra Critica
------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: