Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ

Η ανακοίνωση του ΜΕΡΑ Νομού Κέρκυρας που αποστείλαμε στους Ιταλούς συντρόφους μας των οργανώσεων Federaziones Cobas, Partito comunista dei Lavoratori, Critica Sinistra.

COMUNICAZIONE DI ΜΕΡΑ CORFU

ASSASINI!!! I VOSTRI GIORNI SARRANO POCHI!


l’omicidio compiuto di un ragazzo dalla polizia di state non era un episodio unicamente del autoritarismo ma il regolamento della forza pubblica .
E il regolamento di centinaia omicidii nel ultimamente anni.
E il regolamento del omicidii che mantenersi Impunibili.
E il regolamento del omicidio di una donna in sud di corfu; nel estate ultimo; nella rivolta a Lefkimmi.
E il regolamento di centinaia omicidii dei lavoratori in “incidente” sul lavoro, di imigrazioni alla linea di confine, di manifestanti e tanti altri.
Il stato di organizzato gangsterismo del “riformisti” indirizzare una lettera al popolo.
Il diritto della forza pubblica di sparare nelle strade impunibili.
Romperemo le mani di assasini dominatori di compagnie multinazionali.

Giu le mani dal studenti e delle studentesse!
Abbasso I tiranni delle compagnie multinazionali!
Fuori i Rambo del indegrante capitalismo!
Abbasso il governo di sangue!
La Europea rivolta viene !


Fronte di Sinistra Radicale (sezione di Corfu)

CORFU Venerdi 12 Dicembre 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: