Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

Τ.Α.- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η εταιρεία ΕΚΟΣΑΝ ΑΕΒΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Έκανε πρόταση ενδιαφέροντος προκειμένου να αναλάβει την κατασκευή και διαχείριση μιας ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

Σύμφωνα με το έγγραφο της εν λόγω εταιρείας «Πρόκειται για ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, η λειτουργία της οποίας βασίζεται στην ανακύκλωση και στην πυρόλυση, η οποία εφαρμόζεται σήμερα διεθνώς ( με ειδική διαδικασία διεθνώς κατοχυρωμένη από τους συνεργάτες μας ).Η Μέθοδος μας, χωρίς καμία περιβαλλοντική όχληση, μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε:• υαλοποιημένα αδρανή ( προσθετικά σε οικοδομικά και ασφαλτικά υλικά ),• εμπορικό CO2 ( προς πώληση στην AIR LIQUIDE ),• καύσιμο υδρογόνο και• παράλληλα παράγει ηλεκτρική ενέργεια 65 – 70 MW.»

Τα κείμενα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους περιβαλλοντικούς συλλόγους του νομού μας και μπορείτε να τα διαβάσετε στην πλήρη τους μορφή στο http://xyta-lefkimis.blogspot.com/
Η τοπική αυτοδιοίκηση τα έριξε στο συρτάρι για τους γνωστούς λόγους.

Η κυβέρνηση έχει άλλα προβλήματα.
Εμείς ρωτάμε
Αφού η εταιρεία επιθυμεί διακαώς να αναλάβει γιατί δεν ενδιαφέρεται η Τ.Α?
Είναι δυνατόν η περισυλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων να είναι υπόθεση μιας εταιρείας . Τι θα συμβεί αν η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να ανταποκριθεί?

Η ίδια εταιρεία δηλώνει ότι μπορεί να αναλάβει και την προμήθεια αφαλατωμένου νερού.

Είναι δυνατόν η ύδρευση ενός νομού και η αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων να είναι υπόθεση και ευθύνη μιας ιδιωτικής εταιρείας?

Γιατί η Τ.Α. και η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους?

Δεν υπάρχουν σχόλια: